Odia Medium Class 4 Social Science Chapter-10 ପଦାର୍ଥ (Padartha) Notes

Sugyani Panigrahi MA'AM

Language : Odia

LRNR provides this material totally free

Odia Medium Class 4 Social Science Chapter-10 ପଦାର୍ଥ (Padartha) Notes


·    ଜଳର ତିନୋଟି ଅବସ୍ଥା


·    ଜଳକୁ ଗରମ କଲେ ତାହା ବାଷ୍ପ ହୁଏ |


·    ବାମ୍ଫ ଜଳର ଏକ ଅବସ୍ଥା |


·    ବରପହକୁ ଗରମ କଲେ ତାହା ଜଳ ହୁଏ | ଜଳକୁ ଗରମକଲେ ତାହା ବାଷ୍ପରେ ପରିଣତ ହୁଏ |


·    ବରଫ ବାହାରେ ସାଧାରଣ ତାପମାତ୍ରାରେ ରହିଲେ → ଜଳ → ଜଳ ଗରମ କଲେ → ବାଷ୍ପ → ବରଫ ଥଣ୍ଡା ହେଲେ → ଜଳ → ଗରମ ହେଲେ → ବାଷ୍ପ


·    ଭାତ ହାଣ୍ଡି ଉପରେ ଥିବା ଘୋଡଣି ବାୟୁ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ଥଣ୍ଡା ହୁଏ | ଭାତ ରାନ୍ଧିବା ବେଳେ ହାଣ୍ଡିରୁ ବାହରୁଥିବା ବାମ୍ଫ ବା ବାଷ୍ପ ଘୋଡଣିରେ ଲାଗି ଥଣ୍ଡା ହୋଇ ଜଳରେ ପରିଣତ ହୁଏ |


·    ଶୀତ ଦିନେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଅତ୍ୟଧିକ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଯିବାରୁ ନଡିଆ ତେଲ ବସିଯାଏ | ଏହାକୁ ଗରମ କଲେ ବା ଖରାରେ ରଖିଲେ ତରଳ ହୋଇଯାଏ |


·    କେତେକ କଠିନ ପଦାର୍ଥକୁ ଗରମ କଲେ ତାହା ତରଳ ନ ହୋଇ ସିଧାସଳଖ ବାଷ୍ପରେ ପରିଣତ ହୁଏ | କର୍ପୂର ଭଳି ଆୟୋଡିନ୍ କୁ ଗରମ କଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ତରଳି ନ ଯାଇ ସିଧାସଳଖ ବାଷ୍ପରେ ପରିଣତ ହୁଏ |  Ratings
No reviews yet, be the first one to review the product.